rewitalizacja

Strona główna -> Aktualności
Na początku grudnia br., przeprowadzony został pierwszy test instalacji fontannowej zlokalizowanej na Placu Kościuszki. Nowa fontanna, dynamicznie mieniła się wieloma kolorami, wznosząc barwne łuki wodne i stwarzając niesamowite otoczenie dla reprezentacyjnego Szybu Regis. Próba uruchomienia fontanny zakończyła się pomyślnie.

Z dniem 28 listopada, poniedziałek, włączona została do ruchu drogowego ul. Limanowskiego w części pomiędzy ulicą Plac Kościuszki a ulicą Słowackiego, gdzie zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji i rewitalizacją miasta. Obecnie w tej części ulicy Limanowskiego, podobnie jak na innych ulicach objętych programem rewitalizacji położona została kostka brukowa.

W ciągu ostatnich dni na terenie naszego miasta, zamontowano 12 tablic oznaczających miejsca historycznych szybów górniczych, które zasypano lub w wyniku pogarszającego się stanu technicznego uległy zawaleniu. Projekt wykonany w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka”, którego całkowity koszt wyniósł 58 tys. zł.

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zbliżającym się świętem zmarłych, dla usprawnienia komunikacji w centrum miasta, z dniem 29 października (sobota) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na okres świąteczny przywrócona zostanie przejezdność ulicy Limanowskiego w dwóch kierunkach. Ruch drogowy od ul. Limanowskiego (na wysokości "Różowej Kamienicy") poprowadzony zostanie w górę ulicy Plac Kościuszki i następnie ulicą Sikorskiego w dół do ulicy Powstania Warszawskiego, ponadto ruch w ulicy Szpunara będzie odbywał się w dół do ul.Limanowskiego.

W ubiegłym tygodniu, przeprowadzony został pierwszy test instalacji fontannowej zlokalizowanej na placu Skulimowskiego, przed Pałacem Konopków. Odrestaurowana, kilkupoziomowa fontanna, pokryta marmurem, dynamicznie mieniła się wieloma kolorami, stwarzając niesamowite otoczenie dla reprezentacyjnego Pałacu Konopków. Próba uruchomienia odnowionej fontanny zakończyła się pomyślnie.

Na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Profesorem Antonim Jodłowskim a burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem archeolodzy z wielickiego muzeum przystąpili do prac poszukiwawczych w celu odnalezienia śladów XIII-wiecznego, najstarszego szybu w Wieliczce - Szybu Goryszowskiego. Z dotychczasowych badań historycznych wiadomo, że szyb ten był zgłębiony przy wyjeździe z obecnego parkingu przy ul. Dembowskiego.

Z dniem 3 października, tj. poniedziałek, nastąpi częściowe zamknięcie ul. Limanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z Placem Kościuszki z zachowaniem przejezdności od ul. Limanowskiego w lewo do ul. Plac Kościuszki (ruch jednokierunkowy). Prace związane z budową kanalizacji oraz rewitalizacją w tym rejonie potrwają około 4-5 tygodni. Równocześnie, 3 października przywrócona została przejezdność części ul. Sikorskiego na odcinku łączącym ją z ul. Zamkową. Za utrudnienia przepraszamy!

W dniu 31 sierpnia br. wyłączona została z ruchu część ul. Sikorskiego na odcinku od ulicy Zamkowej do ulicy Seraf a dopuszczony został ruch dwukierunkowy na ulicy Zamkowej do ulicy Powstania Warszawskiego i do ulicy Kilińskiego. W tym etapie zaprojektowano objazdy ulicami: Powstania Warszawskiego, Limanowskiego oraz Seraf. Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu winno nastąpić za około 1 miesiąc. Zmiana organizacji ruchu w centrum Wieliczki została wprowadzona w celu przeprowadzenia prac związanych z realizacją projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka oraz realizacją programu Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka. Za utrudnienia przepraszamy!


Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA