rewitalizacja

Strona główna -> Kilińskiego

Ulica Kilińskiego

Ul. Kilińskiego to jednojezdniowa, jednokierunkowa ulica o szerokości ok. 5,50m o przekroju daszkowym i zmiennym pochyleniu poprzecznym, która pełni funkcję drogi dojazdowej. Opracowanie obejmuje całą ul. Kilińskiego tj. odcinek o długości ok. 170m (od skrzyżowania z ul. Górsko do skrzyżowania z ul. Zamkową).

Zakres rewitalizacji:

  • wymiana nawierzchni jezdni ulic
  • wymiana krawężników przy jezdni
  • budowa kolektora kanalizacji deszczowej
  • budowa wpustów deszczowych z włączeniem do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA