rewitalizacja

Strona główna -> Daniłowicza

Ulica Daniłowicza

Ul. Daniłowicza to jednojezdniowa, dwupasowa i dwukierunkowa ulica o szerokości ok. 6,50m o przekroju jednospadowym lub daszkowym i zmiennym pochyleniu poprzecznym, która pełni funkcję drogi zbiorczej. Opracowanie obejmuje całą ul. Daniłowicza tj. odcinek o długości ok. 300 m (od skrzyżowania z ul. Dembowskiego do skrzyżowania z ul. Górsko).

Zakres działań:

  • wymiana nawierzchni jezdni ulic,
  • wymiana nawierzchni parkingu,
  • wymiana krawężników przy jezdni,
  • budowa kolektora kanalizacji deszczowej,
  • budowa wpustów deszczowych z włączeniem do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa sieci wodociągowych w ulicy Daniłowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Górsko do bramy wejściowej do Kopalni Soli – ok. 240m).
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA