rewitalizacja

Strona główna -> Bednarka

Ulica Bednarka

Opis stanu zagospodarowania przed rewitalizacją:

Szerokość jezdni ulicy Bednarka wynosi od 2,2 - 5,0m, długość ulicy: 141,20m. Ulica na odcinku działki 903/3 ulica Bednarka posiada obustronny chodnik z kostki betonowej, brukowej. Na działce 1833 ulica Bednarka stanowi jezdnię asfaltową o szerokości od 2,2-3,0m, bez wydzielonego ciągu dla pieszych, z poboczami gruntowymi.

Zakres przedsięwzięcia:

  • przebudowa warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z krawężnikami,
  • budowa kanalizacji deszczowej (stanowiącej odwodnienie ulic i terenów przyległych),
  • przebudowa sieci wodociągowej.

Powierzchnia przebudowywanej jezdni : 440 m2
Sumaryczna długość przebudowywanych krawężników ulicznych : 242 m2

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA