rewitalizacja

Strona główna -> Górsko

Ulica Górsko

Ul. Górsko to jednojezdniowa ulica o szerokości ok. 6,00m o przekroju daszkowym i zmiennym pochyleniu poprzecznym, która pełni funkcję drogi lokalnej. Opracowanie obejmuje całą ul. Górsko tj. odcinek o długości ok. 200m (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Daniłowicza). Na odcinku od ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Kilińskiego jest to ulica jednokierunkowa. Na pozostałej części ruch na ul. Górsko zorganizowany jest jako dwukierunkowy.

Zakres działań:

  • wymiana nawierzchni jezdni ulic,
  • wymiana krawężników przy jezdni,
  • budowa kolektora kanalizacji deszczowej,
  • budowa wpustów deszczowych z włączeniem do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę sieci gazociągowej w ul. Górsko (odcinek ok. 200m).
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA