rewitalizacja

Strona główna -> Zamkowa

Ulica Zamkowa

Ul. Zamkowa to jednojezdniowa, jednokierunkowa ulica o szerokości ok. 6,00m o przekroju daszkowym i zmiennym pochyleniu poprzecznym, która pełni funkcję drogi dojazdowej. Opracowanie obejmuje całą ul. Zamkową tj. odcinek o długości ok. 200m (od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego).

Zakres rewitalizacji:

  • wymiana nawierzchni jezdni ulic
  • wymiana nawierzchni parkingu
  • wymiana krawężników przy jezdni
  • budowa kolektora kanalizacji deszczowej
  • budowa wpustów deszczowych z włączeniem do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa sieci wodociągowych w ulicy Zamkowej (odcinek ok. 160m).
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA