rewitalizacja

Strona główna -> Sikorskiego

Ulica Sikorskiego:

Opis stanu zagospodarowania przed rewitalizacją:

Ulica Sikorskiego - ulica jedno jezdniowa z obustronnym chodnikiem o szerokości od 0,50- 3,50m dostosowanym do istniejącej zabudowy. Krawężniki wyniesione na wysokość 14cm. Szerokość jezdni ulicy Sikorskiego wynosi od 5,50 - 6,00m, długość ulicy: 207,65m.

Zakres przedsięwzięcia:

  • przebudowa warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z krawężnikami,
  • budowa kanalizacji deszczowej (stanowiącej odwodnienie ulic i terenów przyległych).

Powierzchnia przebudowywanej jezdni: 1245 m2
Sumaryczna długość przebudowywanych krawężników ulicznych: 415,5 m2

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA