rewitalizacja

Zmiana organizacji ruchu na ul. Sikorskiego

W dniu 31 sierpnia br. wyłączona została z ruchu część ul. Sikorskiego na odcinku od ulicy Zamkowej do ulicy Seraf a dopuszczony został ruch dwukierunkowy na ulicy Zamkowej do ulicy Powstania Warszawskiego i do ulicy Kilińskiego. W tym etapie zaprojektowano objazdy ulicami: Powstania Warszawskiego, Limanowskiego oraz Seraf. Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu winno nastąpić za około 1 miesiąc. Zmiana organizacji ruchu w centrum Wieliczki została wprowadzona w celu przeprowadzenia prac związanych z realizacją projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka oraz realizacją programu Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka. Za utrudnienia przepraszamy!

Nowa organizacja ruchu przewiduje także:
1) włączenie istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Powstania Warszawskiego, Goliana oraz Sikorskiego
2) Otwarcie dla ruchu kołowego całej jezdni ulicy Powstania Warszawskiego
3) Zlikwidowanie sygnalizacji wahadłowej na ulicy Powstania Warszawskiego
4) Utrzymanie zamknięcia ulicy Goliana na wlocie od ulicy Powstania Warszawskiego.

Dotychczas roboty budowlane obejmowały Plac Kościuszki oraz dolny odcinek ul. Sikorskiego w której wykonano także fragment kanalizacji na wysokości Placu Św. Krzyża z zachowaniem ruchu pojazdów mechanicznych w kierunku Górnego Rynku.

Realizując założenia projektu kanalizacyjnego do wykonania pozostał górny odcinek ul. Władysława Sikorskiego umożliwiający przełączenie do wykonanej kanalizacji sanitarnej posesji korzystających dotychczas z istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, która docelowo zostanie zlikwidowana, a na jej miejsce będzie wykonana przez Gminny Zarząd Dróg kanalizacja deszczowa.

Pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie skrócić czas realizacji robót podczas których zostanie zamknięta ulica na całej szerokości od skrzyżowania z Placem Kościuszki do skrzyżowania z ul. Seraf.

Prace dotyczące kanalizacji sanitarnej prowadzić będzie „WĄS-BUD” Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Gdowie, 32-420 Gdów nr 711 tel. 12 423-54-30, a kierownikiem budowy jest mgr inż. Adam Kosek tel. 502 386 466. Inspektorem nadzoru inwestycyjnego jest pan mgr inż. Witold Nekanda Trepka reprezentujący firmę SAFEGE Polska tel. 604 095 097. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka sprawę prowadzi Jednostka Realizująca Projekt tel. 12 278 63 59.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA