rewitalizacja

Strona główna -> Plac Kościuszki -> Zakres rewitalizacji

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Plac Kościuszki: działka nr 606 wraz z fragmentami chodników:
-wzdłuż ul.Powstania Warszawskiego po stronie północnej placu o długości około 80mb  – działka nr 1813
-wzdłuż ul. Sikorskiego po stronie zachodniej placu o długości około 110mb  –  działka nr 1829

  • kanalizacja

-kanały z rur typu PCV

  • sieć wodociągowa

-rurociągi z rur (PE)

  • zasilanie elektryczne

-kable elektryczne YKY
-demontaż i montaż słupów oświetleniowych
-montaż słupów oświetleniowych nowych

  • rozebranie istniejących nawierzchni alejek i ciągów pieszych  –  2 506m2  
  • ułożenie nawierzchni alejek i ciągów pieszych

-nawierzchnie z kostki kamiennej  –  3 003m2
-nawierzchnie asfaltowe  –  24,5m2
-obrzeża  –  1 230,5mb

  • w zakresie zieleni:

-wycinka i karczowanie drzew i krzewów
-założenie trawników – 1650 m2
-nasadzenie drzew i krzewów

  • wykonanie dziedzińca fontanny

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA